AeroPress Go – Tất cả trong 1

1.350.000 VNĐ 1.050.000 VNĐ

Aeropress đã chiếm một vị trí đặc biệt trong tim những người yêu cà phê trên toàn thế giới.

Còn Aeropress Go sẽ làm được gì?