Ấm drip tay gỗ Timemore Fish Youth 700ml | Màu trắng

890.000 VNĐ

“Tôi có thể rót drip 1 tay với dòng chảy 90 độ mà chả phải nỗ lực gì đấy, ông tin không?

Dĩ nhiên – KHÔNG!

Xin mời ông xài thử ấm rót Timemore này!”

Call Now Button