Bộ pha cà phê espresso nén bằng tay ROK – UK

5.150.000 VNĐ

Cà phê Espresso nhanh chóng – 10 năm không hỏng!

Đó là những gì bạn có khi sở hữu chiếc máy pha cà phê nén bằng tay ROK – UK