Boiler O-ring Seal | Vòng silicone thay thế trong khoang chứa nước của 9Barista

150.000 VNĐ

Vòng đệm nồi hơi của 9Barista có tác dụng tạo độ kín hoàn hảo bên trong khoang chứa nước, và là tiền đề để tạo áp suất cao bên trong ấm. Nếu nó bị sứt mẻ, bị mài mòn hay đứt thì áp suất sẽ không đủ để cà phê được trích xuất.

Đó là lúc bạn cần thay thế!

Call Now Button