Cân điện tử thông minh Timemore Black Mirror 2

5.600.000 VNĐ

Cân điện tử mà cứ phải thông minh, kết nối điện thoại thì có cái giá trị quái gì nhỉ. Chẳng phải chỉ cần cân đo thôi sao?

Kéo xuống dưới và bạn sẽ được iCup giải thích cặn kẽ nhé!