Combo phễu lọc 01 và bình đựng cà phê Timemore thuỷ tinh 360ml

700.000 VNĐ 665.000 VNĐ