Home coffee set | FrenchPress U + Máy xay cà phê tay Timemore C3

1.860.000 VNĐ

Frenchpress chỉ nên pha với cà phê tươi, xay trước khi pha – Vì lớp dầu béo trên bề mặt sẽ là nô tỳ cho cà phê mới và cũng là bạo chúa với những loại cà phê cũ.

Call Now Button