Home coffee set: FrenchPress U + Máy xay cà phê tay Timemore Lite C2

1.860.000 VNĐ 1.770.000 VNĐ

Frenchpress chỉ nên pha với cà phê tươi, xay trước khi pha – Vì lớp dầu béo trên bề mặt sẽ là nô tỳ cho cà phê mới và cũng là bạo chúa với những loại cà phê cũ.