Hộp 100 giấy lọc cà phê Chemex hình bán nguyệt FP-2 Made in USA

450.000 VNĐ 420.000 VNĐ

Nếu bạn đang sở hữu bình pha cà phê Chemex 3 cup phiên bản bất kỳ, giấy lọc cà phê Chemex hình bán nguyệt đơn giản là một phụ kiện không thể không có!