Kruve Sifter Plus Grind 15 sàng | Quy chuẩn kích thước cho bột cà phê

4.950.000 VNĐ

Anh muốn hỏi kích thước bột cà phê pha giấy lọc hả?” – “Cỡ như hạt đường cát là ok…

Câu chuyện xưa như trái đất rồi: đường cát có năm bảy kích thước, biết đâu mà lần?

Nếu bây giờ có ai hỏi lại câu này thì chúng tôi xin có câu trả lời………………………Ở bên dưới nhé!

Call Now Button