Lite C2 Drip Set White – Bộ pha cà phê V60 giá mềm của Timemore

3.230.000 VNĐ 3.150.000 VNĐ