Phễu lọc cafe gốm nâu Kalita 101 – Japan

350.000 VNĐ

Phễu lọc gốm nâu Kalita 101.- Hãy thử pha với cà phê rang vừa, xay hơi mịn hơn 1 chút so với các phễu lọc V60 khác. Rót Drip vòng xoáy thật nhẹ nhàng và cảm nhận ly cà phê!