Timemore Chestnut Slim Plus | Đa dụng với bộ đĩa thép Spike to Cut (S2C)

1.800.000 VNĐ

Đâm vỡ, chém vụn – đó là cách thức mà bộ đĩa xay S2C xử lý hạt cà phê. Một cải tiến nhỏ về mặt hình thức nhưng là một bước nhảy về mặt hiệu năng đối với những chiếc máy xay cà phê tay của Timemore!

Nó nhanh hơn, đều hơn, nhẹ nhàng hơn và thực sự đáng để sử dụng cho mọi nhu cầu cơ bản trong pha chế cà phê cá nhân.

Call Now Button