Timemore Lite C2 Drip Set Black – Một khởi đầu dễ dàng với người yêu cà phê

3.230.000 VNĐ 3.150.000 VNĐ

Một chiếc cối xay đĩa thép Timemore Lite C2 đi kèm với bộ pha drip thuỷ tinh Timemore 01. Bonus thêm ấm rót Fish Youth cho dòng chảy mềm siêu thẳng. Khởi đầu thuận lợi gia nhập cà phê hội!