Basket Cap | Đệm chia nước 9Barista

200.000 VNĐ

Lần nào pha xong 9Barista và rửa dưới vòi nước, chiếc đệm chia nước này cũng có khả năng rơi xuống cốc lọc của bồn rửa.

Bạn cứ để ý mà xem!

Còn nếu không kip để ý mà lỡ quẳng đi mất thì bạn có thể mua bù tại đây!

Call Now Button