Cân điện tử chuyên dụng pha pour over Brewista Ratio – tích hợp tính toán tỷ lệ cà phê và nước

2.350.000 VNĐ

Brewista Ratio Scale – Cân mà không chỉ là cân! Đây còn là một công cụ đào tạo và tự luyện tập hữu dụng nhất cho các Barista và người yêu cà phê Pour Over!

Tích hợp tính toán tỷ lệ cà phê với nước, hiển thị tốc độ rót và thời gian thực tế, cho phép bạn tự kiểm soát một cách tốt nhất quá trình pha cà phê của mình.