Hộp đựng giấy lọc cà phê V60

245.000 VNĐ

Ai xài giấy lọc cà phê
Chớ có lề mề trót dại bỏ quên
Đầu tư 1 phát rất nên
Giấy lọc sạch sẽ làm nền (cho) cà ngon

Thơ ngang phè, nhưng ngụ ý rằng hộp đựng giấy lọc tưởng vô nghĩa mà ý nghĩa không tưởng các bạn ạ.