OCD xoay cỡ 58mm | Công cụ “Grooming tool” dàn đều bột trước khi nén cà phê espresso

325.000 VNĐ

OCD là dụng cụ hỗ trợ cà phê máy espresso không thể thiếu đối với mọi barista từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Đem lại ly cà phê đồng nhất ổn định bằng việc dàn đều cà phê trước khi nén.

Call Now Button