Phễu lọc cà phê Mr. Clever Dripper size S – 300ml thông minh siêu kiểm soát

450.000 VNĐ

Nếu bạn là người làm việc tại văn phòng, thích một dụng cụ pha cà phê phễu lọc siêu siêu đơn giản – Clever dành cho bạn

Nếu bạn là người yêu thích cà phê phễu lọc có thừa nhưng kỹ năng có hạn – Hãy sử dụng Clever

Out of stock