Ấm rót drip Hammer S600 Angel 600ml bằng đồng thau với đôi cánh thiên thần

6.690.000 VNĐ

I can fly…

Hỡi các Barista – sở hữu ấm rót cà phê Hammer Angle và cất cánh cùng những ly cà phê nào!