Bộ vali du lịch nhỏ gọn | Small C3 Coffee Suitcase

3.950.000 VNĐ

Mỗi khi đi đâu chơi xa mà muốn mang theo bộ pha cà phê Pour Over, chắc hẳn bạn cũng hơi ái ngại khi không biết sắp xếp như thế nào?

Vali C3 Pour Over giải quyết vấn đề đơn giản! Giờ chỉ cần xách lên và di thôi, vì mọi thứ cần thiết đã nằm gọn trong chiếc vali nhỏ này rồi.

Call Now Button