Coffee Suitcase G3 | Vali trọn bộ pha cà phê V60 mang đi giao lưu với bạn bè

9.500.000 VNĐ

Cuối tuần, định mang ít đồ nghề sang xóa mù cà phê Pour Over cho mấy ông bạn mà nghe chừng lỉnh kỉnh quá. Làm sao đây?

Ừ thì đây, nó đây!

Call Now Button