Ấm rót vòi dài mạ đồng 650ml phong cách cổ điển

550.000 VNĐ