1Zpresso J-Max | Cối nghiền cà phê espresso chuyên dụng vi chỉnh 8.8 µm

4.550.000 VNĐ

1mm chia làm 113 đoạn bằng nhau sẽ ra được khoảng thay đổi trên mỗi điểm vi chỉnh của máy xay cà phê cầm tay 1Zpresso J-Max. Vi diệu quá! Thế này có mà dùng kính hiển vi mới có thể thấy sự khác biệt cho mỗi lần chỉnh cỡ xay mất thôi.

Call Now Button