Ấm Pour Over Timemore Fish Youth 700ml Đen | “Tự” rót thay bạn chăng?

890.000 VNĐ

Chiếc ấm rót pour over này đang tự rót ư? Không hẳn! Mà vì dòng chảy đã được kiểm soát ngay tại đầu ra bằng van tiết lưu 24 lỗ nhỏ.

Tự tin pha drip như barista đi nào các bạn!

Call Now Button