Origami Dripper Mattegray Color Size S | Phễu Origami màu xám mờ size S

545.000 VNĐ

Phễu lọc Origami Dripper MatteGrey là một phần của dòng phễu men mờ của Origami.

Phiên bản mờ có kết cấu như những chiếc phễu men bóng, nhưng điều đáng chú ý là logo Origami giờ đã được nung trong thân phễu thay vì chỉ in bên ngoài lớp men. Điều này đảm bảo dòng chữ Origami Japan sẽ ở trên thân phễu mãi mãi

Call Now Button