Phễu lọc cà phê đồng Kalita 101 – Cu của Nhật Bản

1.350.000 VNĐ

Phễu lọc Kalita 101 – CU có gì hay?

Nó bằng đồng, đẹp, bền bỉ, truyền nhiệt tốt và sẽ rất nóng trong suốt quá trình bạn trích xuất cà phê!

À, phễu được sản xuất tại Nhật Bản nữa!

Out of stock