Timemore Chestnut SlimS nâng cấp đĩa xay phủ Titanium – Dành cho xay pha espresso

3.250.000 VNĐ 2.800.000 VNĐ