Timemore Chestnut G1S – Đĩa xay thép Carbon 6 lưỡi phủ Titanium

3.950.000 VNĐ