Cốc cupping kiểm tra chất lượng cà phê Koonan 200ml – trắng

75.000 VNĐ

Cốc cupping kiểm tra chất lượng cà phê là 1 trong nhưng phụ kiện quan trọng phục vụ cho quá trình thử nếm đánh giá cà phê.

iCup cung cấp loại cốc cupping của hãng Koonan – đáp ứng tiêu chuẩn SCAA

Out of stock